Odborná způsobilost

 Odborná způsobilost, Strážný, Detektiv, Detektiv koncipient, zkouškyNovela živnostenského zákona a na ni navazující předpisy nově definují kvalifikační požadavky pro výkon činností ostraha majetku a osob a služby soukromého detektiva. Minimálním kvalifikačním předpokladem pro podnikatele a jeho zaměstnance pro výkon uvedených činností je složení zkoušky odborné způsobilosti.

Pro naplnění této zákonné podmínky bylo stanoveno přechodné období, které končí v červenci roku 2012. Od 1.8.2012 musí kvalifikační podmínky splňovat všechny podnikatelské subjekty nabízející tyto služby.

STRÁŽNÝ
   

Uchazeč o koncesi pro živnost „Ostraha majetku a osob“, který nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní  způsobilosti přílohy č. 3  živnostenského zákona, může tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci „strážný“.

Zaměstnanci držitele koncese „Ostraha majetku a osob“, kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné a jiné zvláštní způsobilosti přílohy č. 5 živnostenského zákona, mohou tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci „strážný“.

DETEKTIV KONCIPIENT  

Uchazeč o koncesi pro živnost „Služby soukromých detektivů“,  který nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky o odborné  a jiné zvláštní způsobilosti přílohy č. 3  živnostenského zákona, může tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci „detektiv koncipient“.

Zaměstnanci
držitele koncese „Služby soukromých detektivů“,  kteří nesplňují dosaženým vzděláním podmínky o odborné  a jiné zvláštní způsobilosti přílohy č. 5 živnostenského zákona, mohou tuto podmínku naplnit předložením osvědčení o odborné způsobilosti získaným na základě úspěšného složení zkoušky u autorizované osoby s obsahovou náplní stanovenou kvalifikačním a hodnotícím standardem pro dílčí kvalifikaci „detektiv koncipient“.

 

Související právní předpisy

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Přílohy živnostenského zákona

Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR

Výtah ze zákona č. 292/2009 Sb., změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů


Související odkazy

Otázky ke zkoušce, oficiální stránky MV ČR

Hodnotící standard "strážný"

Hodnotící standard "detektiv koncipient"

 

HK CR_zkousky(1).jpg

 

HK CR_zkousky(2).jpg

Zkouška odborné způsobilosti se skládá z písemné a ústní části.
Během ústní zkoušky odpovídá účastník zkoušky na 2 vylosované otázky - typové situace.
Tříčlenná zkušební komise v čele s předsedou posoudí, zda odpověď účastníka zkoušky je správná a dostačující.

        
    

Odborná způsobilost
detektiv-na-web.jpg

 ČSR partnerem
trebbia2011_mala.jpg

Pomozte dětem

pomozte detem.jpg

 Nadace Taťány Kuchařové

ČSR hlavním partnerem

MITROPA CUP 2014

ČSR generálním partnerem

ČSEŽ 2013
ČSEŽ 2012

ČSR hlavním partnerem
logo_MSIPCA.jpg

    
ČSR na Facebooku
../images_obsah/leva-upoutavka/_1282039467-facebook.jpg

ČSR je řádným členem:

Člen hospodářské komory české republikylogo_esboc.jpg
ČKDSCKBS.jpglogoRKCR.jpg../images_obsah/loga-partneri/logoRKSR.jpg

Partneři ČSR:

 logo_fsi.jpg

logo FBI.jpg

 

Security education Odborná způsobilost
grafika
Copyright 2009 ČSR CZECHOSLOVAK REAL (cz), S.R.O.